Marita Brännvall

LEKTÖR - MANUSGRANSKARE - SKRIVCOACH

Lektörsutlåtande
I tjänsten ingår löpande kommentarer i manuset och ett utlåtande på minst 6 A4 sidor.


Pris: 1200 kr i startavgift + 7 öre/ord, inkl. moms.


Återkom med samma manus inom 6 månader och få 30% rabatt på lektörsutlåtande eller manusutveckling.

ManusutvecklingFördjupad version av lektörsutlåtande. Här ingår mer detaljerade löpande kommentarer främst på de första 30 sidorna i manuset, samt ett utlåtande på minst 10 A4 sidor.


Ditt manus behöver vara relativt färdigt, för att jag ska kunna analysera bl a den dramatiska kurvan.Pris: 2200 kr i startavgift + 9 öre/ord inkl. moms.Återkom med samma manus inom 6 månader och få 30% rabatt på lektörsutlåtande eller manusutveckling.

.

Språkgranskning
Är din text klar att skickas till förlag?
Behöver språket en extra granskning?

I språkgranskningen går jag igenom språk och söker efter grammatiska fel. Målet är att texten ska vara grammatiskt korrekt, och att språket flyter bra.Pris enligt överenskommelse.


Förstakapitel-analys


Vill du veta om första kapitlet i din roman är tillräckligt lockande för en läsare? Då är förstakapitel-analys något för dig. Här läser jag första kapitlet/första delen i din roman och skriver ett utlåtande på 1-2 A4 sidor.


Pris: 1375 kr, inkl. moms.
Priset dras av om du väljer att anlita mig för ett lektörsutlåtande eller manusutveckling inom 6 månader.        Max 4000 ord.


Är du intresserad av någon av mina tjänster? Kontakta mig.

Skrivcoach


Jag stödjer dig i ditt skapande.


Du får lämna in max 4000 ord text i veckan. Jag kommenterar i texten, analyserar och ställer frågor. Kanske får du en och annan övning att jobba med.


Vi har regelbunden mailkontakt där du kan ställa frågor.


Pris: 2000 kr/månad, inkl. moms.
Lektörsutlåtande light
I tjänsten ingår endast ett sammanfattande utlåtande på minst 6 A4 sidor. Inga kommentarer direkt i manuset, men jag ger exempel från din text på problemområden och extra fina delar.


Pris: 1200 kr i startavgift + 5 öre/ord, inkl. moms.
Redaktörsläsning
Samma som manusutveckling, men fördjupade kommentarer genom hela manuset.


Pris: 2500 kr i startavgift + 15 öre/ord inkl. moms.

Vad jag tittar på i mina läsningar:


 • Språk
 • Karaktärer och deras utveckling - Hur ser man på protagonisten? Är antagonisten tillräckligt utvecklad, eller är han/hon enbart elak? Får man empati för huvudpersonen? Vad är första intrycket av de viktigaste personerna i texten?
 • Miljö - Var utspelar sig texten? Är det rätt plats?
 • Tema och koncept
 • Driv
 • Dialog
 • Struktur - den dramatiska kurvan
 • Scenbygge
 • Stämning
 • Tempo
 • Biintriger
 • Förväntningar
 • Känslor - är där för få känslor? För melodramatiskt?
 • Är första kapitlet fångande?
 • Håller historien, och är den tillräckligt spännande? Vill man läsa vidare? Tröttnar man någonstans? Kan något strykas?
 • Vad saknas? Vad är svagheter? Styrkor? Hur behöver texten vidareutvecklas?Önskar du ett paket?Klicka här.

Skrivcoach Light


Jag stödjer dig i ditt skapande.

Du får lämna in max 2000 ord text i veckan. Jag kommenterar i texten, analyserar och ställer frågor. Kanske får du en och annan övning att jobba med.Vi har regelbunden mailkontakt där du kan ställa frågor.Pris: 1200 kr/månad, inkl. moms.


Skrivcoach mini


Här kan du lämna in max 4000 ord/månad. Valfri uppdelning: kanske önskar du lämna en gång/månad, eller mindre mängd text varannan eller varje vecka.


Pris: 700 kr, inkl. moms.
Första sidan


Som alla vet är första sidan väldigt viktig. Det är här du fångar läsaren.


Skulle jag vända sida efter att ha läst första sidan i din roman/novell/annat?


Önskar du svar på det? Då kan du skicka in din sida (max 300 ord) och få ett ärligt svar, samt förbättringsförslag på din text.


Pris: 249 kr, inkl. moms.