Marita Brännvall

LEKTÖR - MANUSGRANSKARE - SKRIVCOACH

Lektörsutlåtande

I tjänsten ingår löpande kommentarer i manuset och ett utlåtande på minst 6 A4 sidor.


Pris: 1795 kr i startavgift + 9 öre/ord, inkl. moms.


Återkom med samma manus inom 6 månader och få 30% rabatt på lektörsutlåtande eller manusutveckling.

Manusutveckling

Fördjupad version av lektörsutlåtande. Här ingår mer detaljerade löpande kommentarer främst på de första 30 sidorna i manuset, samt ett utlåtande på minst 10 A4 sidor.


Pris: 2795 kr i startavgift + 13 öre/ord inkl. moms.


Återkom med samma manus inom 6 månader och få 30% rabatt på lektörsutlåtande eller manusutveckling.

.

Språkgranskning

Är din text klar att skickas till förlag? Behöver språket en extra granskning?

I språkgranskningen går jag igenom språk och söker efter grammatiska fel. Målet är att texten ska vara grammatiskt korrekt, och att språket flyter bra.


Pris enligt överenskommelse.


Förstakapitel-analys

Vill du veta om första kapitlet i din roman är tillräckligt lockande för en läsare? Då är förstakapitel-analys något för dig. Här läser jag första kapitlet/första delen i din roman och skriver ett utlåtande på 1-2 A4-sidor.


Pris: 1375 kr, inkl. moms.

Priset dras av om du väljer att anlita mig för ett lektörsutlåtande eller manusutveckling inom 6 månader.


Max 4000 ord.


Är du intresserad av någon av mina tjänster? Kontakta mig.

Skrivcoach

Jag stödjer dig i ditt skapande.


Du kan lämna in upp till 8500 ord/månad (förslagsvis uppdelat på 2-4 tillfällen). Jag kommenterar i texten, analyserar och ställer frågor. Kanske får du en och annan övning att jobba med. Jag skriver också kortare sammanfattande tankar om varje inlämning.


Vi har regelbunden mailkontakt där du kan ställa frågor.


Pris: 1725 kr/månad, inkl. moms.

Redaktörsläsning

Samma som manusutveckling, men fördjupade kommentarer genom hela manuset. Läsning av manus minst två omgångar, däremellan redigerar du ditt manus. Önskar du fler omläsningar, kommer vi överens om detta.


Pris enligt överenskommelse.

Vad jag tittar på i mina läsningar:


 • Språk
 • Karaktärer och deras utveckling - Hur ser man på protagonisten? Är antagonisten tillräckligt utvecklad, eller är han/hon enbart elak? Får man empati för huvudpersonen? Vad är första intrycket av de viktigaste personerna i texten?
 • Miljö - Var utspelar sig texten? Är det rätt plats?
 • Tema och koncept
 • Driv
 • Dialog
 • Struktur - den dramatiska kurvan
 • Scenbygge
 • Stämning
 • Tempo
 • Biintriger
 • Förväntningar
 • Känslor - är där för få känslor? För melodramatiskt?
 • Är första kapitlet fångande?
 • Håller historien, och är den tillräckligt spännande? Vill man läsa vidare? Tröttnar man någonstans? Kan något strykas?
 • Vad saknas? Vad är svagheter? Styrkor? Hur behöver texten vidareutvecklas?Önskar du ett paket?Kontakta mig!

Skrivcoach Light

Samma som "Skrivcoach".


Du kan lämna in upp till 5500 ord/månad (förslagsvis uppdelat på 2-4 tillfällen).


Pris: 1225 kr/månad, inkl. moms.


Skrivcoach mini

Här kan du lämna in max 2500 ord/månad. Valfri uppdelning: kanske önskar du lämna en gång/månad, eller mindre mängd text varannan eller varje vecka.


Pris: 700 kr, inkl. moms.

Första sidan

Som de flesta vet är första sidan väldigt viktig. Det är här du fångar läsaren.


Skulle jag vända sida efter att ha läst första sidan i din roman/novell? Önskar du svar på det? Då kan du skicka in din sida (max 300 ord) och få ett ärligt svar, samt förbättringsförslag på din text.


Pris: 249 kr, inkl. moms.

Lektörsutlåtande light

I tjänsten ingår endast ett sammanfattande utlåtande på minst 6 A4 sidor. Inga kommentarer direkt i manuset, men jag ger exempel från din text på problemområden och extra fina delar.


Pris: 1795 kr i startavgift + 6 öre/ord, inkl. moms.


Fem första sidorna

Analys av dina fem första sidor. Kommentarer direkt i texten, samt ett utlåtande på 1-2 A4-sidor.


Varför just fem sidor?


För att det är cirka så långt en redaktör läser när du skickar till förlag. På dessa sidor kan han/hon avgöra om ditt manus har potential att bli utgivet, om hon/han vill läsa vidare eller skicka manuset till en lektör. Därför är dessa sidor extra viktiga. En analys av fem sidor gör också att jag har möjlighet att se dina styrkor och svagheter i en annan utsträckning än vid läsning av enbart första sidan.


Pris: 675 kr, inkl. moms.


Max 2000 ord.

Första 50 sidorna

Analys av de femtio första sidorna i din roman (max 20.000 ord). Kommentarer direkt i manus, samt ett utlåtande på 3-4 A4-sidor.


Pris: 2800 kr, inkl. moms.

Har du köpt lektörsutlåtande light, lektörsutlåtande, manusutveckling eller redaktörsläsning av mig och vid senare tillfälle återkommer med annat manus, får du 10% rabatt.


Om jag har coachat större delen av ditt manus får du 25% rabatt på lektörsutlåtande light, lektörsutlåtande eller manusutveckling.

Vill du veta mer om vad skrivcoachning är?

Det kan du läsa här.